Колядуваня родом з Фльоринкы / Kolędowanie rodem z Florynki

Михалів то невеличкє село положене на Нижнім Шлеску, недалеко Любіна і Лігниці. Певно не раз, не два чули сте о тім вынятковім селі, котре передо вшыткым знане є з Лемківской Ватры на Чижыні, але не лем. Данько Горощак в проґрамі “Колядуваня родом з Фльоринкы ” оповіст Вам о тім, чом тото село мож назвати вынятковым! Поведе Вас його стежками і оповіст о частях, што принятыма серед селян назвами навязуют до рідного села – Фльоринкы – з котрого выводит ся векшіст лемківской громады в Михалові. Почуєте о часах долі і недолі, о будуваню свого місця од нова, де кыршыны рідных вартости были хлібом насущным. Буде бесіда о тім, як вельку силу і любов до свого містит так невеличкa групa Лемків. Крім оповідань Данька будете могли почути, як парохіяне Православной Церкви під покровом св. Архістратига Божого Михаіла сьпівают колады, котры од все годен почути в михалівскым храмі.

Емісия проґраму в середу 22 грудня о годинi 20:00. Потворiня в суботу i недiлю (25-26.12.) о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Michałów to niewielka wieś położona na Dolnym Śląsku, niedaleko Lubina i Legnicy. Zapewne nie raz, nie dwa słyszeliście o tej wyjątkowej miejscowości, jaka przede wszystkim znana jest z Łemkowskiej Watry na Obczyźnie, aczkolwiek nie tylko. Daniel Horoszczak w programie “Kolędowanie rodem z Florynki” opowie Wam o tym, dlaczego tę wieś można nazwać wyjątkową! Oprowadzi Was jej ścieżkami i opowie o częściach, które przyjętymi wśród miejscowych nazwami nawiązuje do rodzimej wsi – Florynki – skąd wywodzi się większość łemkowskiej społeczności Michałowa. Usłyszycie o czasach doli i niedoli, o budowaniu swojego miejsca od nowa, gdzie okruchy rodzimych wartości były chlebem powszednim. Będzie mowa o tym, jak wielką siłę i miłość do swego mieści tak niewielka grupa Łemków. Prócz opowieści Daniela będziecie mogli usłyszeć, jak parafianie Prawosławnej Cerkwi pod wezwaniem św. Michała Archanioła śpiewają kolędy, które od zawsze można usłyszeć w michałowskiej świątyni.

Emisja programu odbędzie się w środę 22 grudnia o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (25-26.12.) o 14:00.


Православна Церков під покровом св. Архістратига Божого Михаіла в Михалові (автор знимкы Данько Горощак).
Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Michałowie (autor zdjęcia Daniel Horoszczak).