Як за Франца Йозефа воювали / Jak walczono za czasów Franciszka Józefa

28 червця 1914 рока, коли сербскій нацийоналиста, Гаврило Принцип, застрилив австро-мадярского сукцесора, Франца Фердинанда, люде в Європі не знали іщы, же тото выдаріня доведе до выбуху І сьвітовой війны. Війны, котра принесе мелийоны жертв і соткы кільометрів спаленой землі. В нашім проґрамі од Сараєва перенесеме ся на терены Галичыны, в тім на нашу Лемковину, што была театром війсковых дій на зламі 1914 і 1915 рока. Ярко Стремецкій разом зо своім гостьом, Ваньом Рубичом, просят на історичний проґрам, в котрім представлят долю володарів, ведучых, жолнірів і цивілів, котры нашли ся в огни воєнных дій.

Премієра авдициі 14 червця 2023 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (17-18.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

28 czerwca 1914 roku, kiedy serbski nacjonalista, Gavrilo Princip, zastrzelił austro-węgierskiego następcę tronu, Franciszka Ferdynanda, obywatele Europy nie wiedzieli jeszcze, że to wydarzenie doprowadzi do wybuchu I wojny światowej. Wojny, która przyniesie miliony ofiar i setki kilometrów spalonej ziemi. W naszym programie z Sarajewa przeniesiemy się na tereny Galicji, w tym na naszą Łemkowynę, będącą teatrem wojskowych działań na przełomie 1914 i 1915 roku. Jarosław Stremecki wspólnie ze swoim gościem, Janem Rubiczem, zapraszają na program historyczny, w którym przedstawią losy władców, dowódców, żołnierzy i ludności cywilnej, która znalazła się w ogniu działań wojennych.

Premiera audycji 14 czerwca 2023 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (17-18.06) o godz. 14:00.


Рыхтуваня штурмовых компаній 100. Цєшыньского Полку Піхоты на потоці Білянка перед ґорлицком офенсивом (джерело Народовий Цифровий Архів)
Ćwiczenia kompanii szturmowych 100. Cieszyńskiego Pułku Piechoty na potoku Bielanka przed ofensywą gorlicką (źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe)