* Zahrajte mi huszli… – Siostry Boczniewicz na ludowo i poważnie * Заграйте мі гушлі… – Сестры Бочнєвич на людово і поважні *

Obrazek
Obrazek
Радіо-Лемко в госьцяx у Сестр Бочнєвич !
О плыті, получыню нашыx сьпіванок з музыком поважном і о тім, де ся діли пінязі на пліт. Бесідуєме з Рамоном, Натальком і іx родычамы, Адамом і Іреном Бочнєвич. Запрашаме до выслуxаня аудициі заран о год. 19.00.
Увага !
Маме для Вас конкурс! Призрийте ся уважні стройом Сестр і напиште до нас, чом акурат такы кольори строів выбрали ? Одповіди просилайте на: info@radio-lemko.pl  Ждеме до четверга (20.02). Нагородом є плыта Сестр Бочнєвич з іx підписами.Не забудте зазрити на фейсбукову сторiнку Сестр Бочнєвич !
https://www.facebook.com/SestryBoczniewicz?fref=ts
Radio-Lemko w gościach u Sióstr Boczniewicz !
O płycie, połączeniu łemkowskich piosenek z muzyką poważną i o tym, gdzie się podziały pieniądze na płot. Rozmawiamy z Ramoną, Natalką i ich rodzicami Adamem i Ireną Boczniewicz. Zapraszamy do wysłuchania audycji jutro (w sobotę) o godz. 19.00.Uwaga!
Mamy dla Was konkurs ! Przyjrzyjcie się uważnie strojom Sióstr i napiszcie do nas, dlaczego akurat takie kolory strojów wybrały ? Odpowiedzi przesyłajcie na: info@radio-lemko.pl
Czekamy do czwartku (20.02). Nagrodą jest płyta Sióstr Boczniewicz z ich podpisami.
Nie zapomnijcie zajrzeć na fan page Sióstr Boczniewicz !
https://www.facebook.com/SestryBoczniewicz?fref=ts

Повториня проґраму в неділю о 13.00
Powtórzenie programu w niedzielę o godz. 13.00