* Prypadok „Kalyna-Malyna” * Припадок „Калына-Малына” *

Nagranie z próby Prypadku w wieży Lemko Tower. Zobaczcie, co się dzieje jak Marek wychodzi do WC :-)
награня з пробы Припадку в вежи Лемко Товер. Взрийте што ся діє кед Марко іде до ВЦ :-)