* Znamy wyniki konkursu! * Знаме результаты конкурсу! *

W audycji „Zahrajte mi huszli… – Siostry Boczniewicz na ludowo i poważnie” ogłosiliśmy konkurs, w którym można było wygrać płytę zespołu z podpisami. Wystarczyło wyjaśnić, dlaczego muzycy wybrali właśnie takie kolory swoich strojów. Kluczem do odpowiedzi są barwy rusińskiej flagi. Poprawną odpowiedź nadesłała do nas Paulina Krynicka i do niej powędruje nagroda :-) Gratulujemy!
 
В аудициi „Заграйте мі гушлі… – Сестры Бочнєвич на людово і поважні” оголосилисме конкурс, в котрым мож было выграти альбом ансамблю з підписами. Старчыло лем пояснити, чом музиканты выбрали власьні такы кольоры своіх строів. Ключом до одповiди сут кольоры руснацкой фаны. Добру одповід прислала до нас Пауліна Криницка і до ньой трафит нагорода :-) Гратулюєме!
Obrazek