*Медже колядом а постом – ч. IІ * Мiędzy kolędą a postem – cz. II *

Православний Осередок Милосердя Єпархіі Перемиско – Новосанчівской „Елеос” в 2013 році выдал плиты з традицийныма лемківскыма колядамы і велькопісныма пісьнямы.

В другій части програму „Медже колядом а постом” перенесеме ся до Ждыни, де Пані Ольга Телєп і Анна Чухта сьпівом і бесідом приближат нам церковны пісьні на Лемковині.

Запрашаме – гнеска, год. о 20.00, Радіо-Лемко

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w 2013 roku wydał płyty z tradycyjnymi łemkowskimi kolędami i pieśniami wielkopostnymi.

W drugiej części programu „Między kolędą a postem” przeniesiemy się do Zdyni, gdzie Panie Olga Telep i Anna Czuchta śpiewem i rozmową przybliżą nam cerkiewne pieśni na Łemkowszczyźnie.

Zapraszamy – dzisiaj, godz. 20.00, Radio-Lemko