* XVI „Лемківский Єрусалим” / XVI „Łemkowskie Jeruzalem” *

Директор Ґалєриі Штукы в Лігници,
Об’єднання Лемків і артисты
просят на вернісаж выставы з циклю

XVI „Лемківский Єрусалим” ПЕРИФЕРІЯ

в пятницю 19 серпня 2016 р., год. 18.00
місце презентациі:
Ґалєрия Штукы в Лігници, Катедральний пляц 1

выстава буде од 17.08.2016 до 04.09.2016

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy,
Zjednoczenie Łemków oraz artyści
zapraszają na wernisaż wystawy z cyklu

XVI „Łemkowskie Jeruzalem” PERYFERIE

w piątek 19 sierpnia 2016 r., godz. 18.00
miejsce prezentacji:
Galeria Sztuki w Legnicy, plac Katedralny 1

wystawa potrwa od 17.08.2016 do 04.09.2016

img,gcsi,91BD46AD6D4DB6E91941BA080A853B89384105C9,mpid,8,maxwidth,2560,maxheight,1295 unnamed