Пізрий очами групы HYLLA / Spójrz oczami zespołu HYLLA

Каждий має такій сьвіт, якій видят його очы – голосит знаний цитат Жозе Сарамаґо. Годен познати сьвіт сплетений з голосів? Штобы го дізріти, треба послухати, неє іншой дорогы. В найближшым проґрамі Радіо Лемко свій музичний простір запрезентуют члены ансамблю HYLLAҐося Паука, Андрий Олійник і Кшыштоф Фіґурскі. В своій творчій праці черпают з джерела, сігают до своіх корени, штобы дати ім сьвіжий, сучасний образ. Музикы задебіютували сценічні на 30. Лемківскій Ватрі в Лугах, а на іх перший кружок не треба было долго ждати. Початком марця 2021 рока вказал ся альбум зо сьпіванками по лемківскы і украіньскы, а тіж відеокліп до пісьні „Червена Ружа”. Створіня ансамблю, было короткым і барвным процесом, о котрым нашы гості оповідят в бесіді з Ярославом Стремецкым.

Премієра проґраму в четвер 22.04.2021 о год. 20:00. Повторіня пущати будеме в суботу і неділю (24-25.04) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy – głosi słynny cytat José Saramago. A czy można poznać świat utkany z dźwięków? By go ujrzeć, należy posłuchać, nie ma innej drogi. W najbliższym programie Radio Lemko swoją muzyczną przestrzeń zaprezentują członkowie zespołu HYLLAGosia Pauka, Andrzej Olejnik i Krzysztof Figurski. W swojej pracy twórczej czerpią ze źródła, sięgają do własnych korzeni, by nadać im świeży, współczesny wyraz. Muzycy zadebiutowali scenicznie na 30. Łemkowskiej Watrze w Ługach, a na ich pierwszy krążek nie trzeba było długo czekać. Początkiem marca 2021 roku ukazał się album z utworami w języku łemkowskim i ukraińskim, a także teledysk do piosenki „Czerwena róża”. Utworzenie zespołu było krótkim, a zarazem barwnym procesem, o którym nasi goście opowiedzą w rozmowie z Jarosławem Stremeckim.

Premiera programu w czwartek 22.04.2021 o godz. 20:00. Powtórki emitowane będą w sobotę i niedzielę (24-25.04) o godz. 14:00.


фот. Аґнєшка Ковальска / fot. Agnieszka Kowalska