Весняний ліс / Wiosenny las

Квітен того рока видит ся дост марудний – нияк не може рішыти, ци тримат з весном, ци з зимом. Але Ви не бійте ся погоды і ідте на спацер до ліса… Закля підете, посухайте авдицию Мілі Пыж о природі, што на яр будит ся до жытя! Дознате ся, котры рослины поможут Вам підреперувати здоровля, якы зьвірята на Лемковині юж збудили ся з зимового сну і де іх можете здыбати. Крім того навчыте ся стігати сок з березы і рыхтувати пасту з медведього чеснку. Весняны смакы, запахы і барвы в найближшым проґрамі Радіо Лемко.

Премієра авдициі в середу 14.04.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Kwiecień w tym roku zdaje się nieco kapryśny – za nic nie może zdecydować, czy trzyma z wiosną, czy z zimą. Ale Wy nie bójcie się pogody i idźcie na spacer do lasu… Zanim pójdziecie, posłuchajcie audycji Emilii Pyrz o przyrodzie, budzącej się na wiosnę do życia! Dowiecie się, które rośliny pomogą Wam podreperować zdrowie, jakie zwierzęta na Łemkowszczyźnie już zbudziły się z zimowego snu i gdzie możecie na nie natrafić. Ponadto nauczycie się zbierać sok z brzozy i przyrządzać pastę z czosnku niedźwiedziego. Wiosenne smaki, zapachy i barwy w najbliższym programie Radio Lemko.

Premiera audycji w środę 14.04.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


знимка Мілі Пыж / zdjęcie Emilii Pyrz