Там в Ґорлицях заберают хлопців за воячків / Tam w Gorlicach biorą chłopców za żołnierzy

В лемківскій поезиі ци сьпіванках барз часто гостит війна, адже до жывого допекла нашым предкам. I сьвітова війна лишыла пятно в істориі Лемків. Головны діяня східнього фронта од осени 1914 до мая 1915 рока вели ся на Лемковині, але нашы прадідове, котрых Австриякы взяли до свойой армiі пак бороли ся головні на італийскым фронті. В І сьвітову війну Бескыды стали ся простором твердых боів. Ления фронту переходила през неєдно наше село, котрого мешканці были сказаны на ласку стоячых ту війск. Деякы села будучы важныма стратегічні місцями, нераз переходили з рук до рук, так як барз знищены Ґорлиці. Завзяты боі медже Австрияками а Росиянами вели ся тiж в Ґладышові, бо Росияне хотячы вдерти ся до полудньовой Європы ішли на Будапешт и Відень. В проґрамі оповіме, яку долю жытелям сіл находячых ся попри лениі фронта принесли подіі тамтых двох років. З нагоды 106. річниці ґорлицкой операциі, што почала ся 2 мая 1915 рока, o війсковых діянях и ситуациі мешкаючых ту Руснакiв оповідят історик Петро Вірхнянскiй з Ґладышова.

Премієра авдициі в середу 28.04.2021 o годинi 20:00. Повториме ю в суботу і неділю (1-2.05.2021) o годині 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Wojna jest często poruszanym wątkiem w poezji i muzyce łemkowskiej, gdyż mocno doświadczyła naszych przodków. I wojna światowa odcisnęła swe piętno w historii Łemków. Główne działania na froncie wschodnim od jesieni 1914 roku do maja 1915 r. rozgrywały się między innymi na terenie Łemkowszczyzny, natomiast nasi pradziadkowie, wcieleni do armii austro-węgierskiej walczyli przede wszystkim na froncie włoskim. W czasie I wojny światowej Beskid Niski był obszarem zaciętych walk. Linia frontu przechodziła przez niejedną łemkowską wieś, a ich mieszkańcy byli skazani na łaskę stacjonujących tu wojsk. Niektóre miejscowości, będące ważnymi strategicznymi pozycjami, po kilka razy przechodziły z rąk do rąk, tak jak i mocno zniszczone Gorlice. Zawzięte boje między armią austro-węgierską a rosyjską toczyły się także w Gładyszowie. Rosjanie chcąc wedrzeć się na południe Europy, kierowali się na Budapeszt i Wiedeń. W programie opowiemy jaki los spotkał ludność cywilną mieszkającą w pobliżu linii frontu. Z okazji 106. rocznicy operacji gorlickiej, która rozpoczęła się 2 maja 1915 roku, o działaniach wojennych i sytuacji cywilów opowie historyk Piotr Wirchniański, mieszkaniec Gładyszowa.

Na premierę zapraszamy w środę 28.04.2021 o godz. 20:00. Powtórki będą emitowane w sobotę i niedzielę (1-2.05.2021 o godz. 14:00.


Списуваня гробів жертв битвы під Ґорлицями / Spisywanie grobów poległych bitwy pod Gorlicami


Ґорлиці в часі І сьвітовой війны / Gorlice podczas I wojny światowej