Капеля Древутня в гостях / Kapela Drewutnia w gościach

В Радіо Лемко будеме гостити Капелю Древутня з Любліна. То фольковий ансамбль, котрий глядат інспірацию в традицийній музиці словяньскых народів. Велька част репертуару ґрупы то лемківскы сьпіванкы, познаны в часі гарцерскых вандрівок і гудакуваня при ватрі. При нагоді 41. Лемківской Ватры на Чужыні в Михалові, з членами ансамблю в складі Анна Ружыцка, Петро Міхальскі, Петро Зьюлек, Маріюш Волкович і Михал Зємяньскi, стрітил ся наш редакцийний камарат Данько Горощак. Причыном до бесіды был новий альбум ансамблю „Na Gościńcu”, але не лем о сьвіжым кружку бесідували нашы гості, а тіж о своіх подорожах, інспірацийях і стрічах з лемківском публиком. Крім того, медже словами будете могли почути награня Капелі Древутня, очевидні з нового альбуму, котрому барз рады сме патронувати.

Премієра проґраму в четвер 16.09. о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – –

W Radio Lemko będziemy gościć Kapelę Drewutnia z Lublina. Jest to folkowy zespół, który szuka inspiracji w tradycyjnej muzyce narodów słowiańskich. Znaczna część repertuaru grupy to piosenki łemkowskie, poznane jeszcze w czasie harcerskich wędrówek i muzykowania przy ognisku. Przy okazji 41. Łemkowskiej Watry na Obczyźnie w Michałowie, z członkami zespołu w składzie: Аnna Różycka, Piotr Michalski, Piotr Ziółek, Mariusz Wołkowicz i Michał Ziemiański, spotkał się nasz redakcyjny kolega Daniel Horoszczak. Pretekstem do rozmowy była nowa płyta zespołu „Na Gościńcu”, ale nie tylko o świeżym krążku rozmawiali nasi goście, a też o swoich podróżach, inspiracjach i spotkaniach z łemkowską publicznością. Ponadto podczas wywiadu będziecie mogli usłyszeć utwory Kapeli Drewutnia, oczywiście z nowego albumu, którego patronem medialnym mamy ogromną przyjemność być.

Premiera programu w czwartek 16.09. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Капеля Древутня на Ватрі в Михалові (знимка Данько Горощак)
Kapela Drewutnia na Watrze w Michałowie (zdjęcie Daniel Horoszczak)