* Zapraszamy na słuchowisko ! *

Obrazek

В Радіо Лемко приближыме Вам творчіст лемківского гумористы Теодора Кузяка. Гнеска пiдеме в госьцi до Штефана Гочка, такого Лемка i зо сьвiчком не найдете! Коли запросите Штефана на весiля, то вiн Вам приде культурно, не пхат ся з презентами чи палiнком! В суботнi вечер буде о тiм, як Гочко просил кума до ся =) Запрашаме!

Радiо Лемко, год. 22.00

—————————————–
W Radio Lemko przybliżymy Wam twórczość łemkowskiego humorysty Teodora Kuziaka. Dzisiaj wybierzemy się w gości do Sztefana Hoczka, takiego Łemka i ze świecą nie znajdziecie! Gdy zaprosić Sztefana na wesele, to on przyjdzie kulturalnie, nie pcha się z prezentami czy wódką! W sobotni wieczór będzie o tym, jak Hoczko prosił kuma do siebie =) Zapraszamy!

Radio Lemko, godz. 22.00

Powtórka audycji zawsze w niedzielę o godz.13.00