* „В краiнi музикы освободженой” * „W krainie muzyki oswobodzonej” *

Obrazek

Радіо-Лемко в госьцяx в Данька Бочнєвича – найбарже музикального лемкiвского лiсника. О пригодах в телевiзиi, музицi, заiнтересуванях i плянах на будуче! Запрашаме до выслуxаня аудициі.

Радiо-Лемко, субота, год. 20.00

Повторiня аудициi в недiлю о год. 13.00

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Radio-Lemko w gościach u Daniela Boczniewicza – najbardziej umuzykalnionego łemkowskiego leśnika. O przygodach w telewizji, muzyce, zainteresowaniach i planach na przyszłość! Zapraszamy do wysłuchania audycji!

Radio-Lemko, sobota, godz. 20.00

Powtórka audycji w niedzielę o godz. 13.00