* Lemkoland w Ługach * Лемколянд в Лугах *

lemkoland

Лемколянд на Ватрi в Лугах !
Запрашаме дiточкы i родичів до вспільной забавы !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lemkoland na Watrze w Ługach !
Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy !