* Вертеп во Вроцлавю * Kolęda we Wrocławiu *

Hа закінчыня святочного програму в Радіо-Лемко, просиме Вас послухати Вертепу, якій во Вроцлавю в 2015р. зорґанізувала Оксана Терефенко. По Вертепі бесіда з Оксаном Терефенко і Адамом Горощаком. Дізнаме ся, што вырижнят тоту Коляду од інчых. Запрашаме до выслуxаня аудициі. В тым році Оксана Терефенко разом з Адамом Горощаком тіж рихтуют Вертеп, лем на результаты, іх роботы мусиме кус пождати.

Радiо-Лемко, третій ден свят (субота), год. 19.00

Повторiня аудициi в недiлю о год. 22.00

******************************************************************

Na zakończenie świątecznego programu w Radio-Lemko, zapraszamy Was do wysłuchania Kolędy, jaką we Wrocławiu w 2015r. zorganizowała Oksana Terefenko. Po Kolędzie rozmowa z Oksaną Terefenko i Adamem Horoszczakiem. Dowiemy się, czym ta Kolęda wyróżniała się od innych. Zapraszamy do wysłuchania audycji. W tym roku Oksana Terefenko wraz z Adamem Horoszczakiem też przygotowują Kolędę, na efekty ich pracy musimy trochę poczekać

Radio-Lemko, trzeci dzień świąt (sobota), godz. 19.00

Powtórka audycji w niedzielę o godz. 22.00

życzynia