* 1% для Павла Олесьнєвича **** 1 % dla Pawła Oleśniewicza *

Павло має 11 років, вродил ся з опоновом перепуклином (лат. meningocele) і перешол скомплікувану операцию в 2. добі жытя. Мал барз дуже щестя, прото же може ходити, але страждат на ряд хворот звязаных з дисфункцийом неврольоґічного укладу (nietrzymanie zwieraczy, zakotwiczenie rdzenia, pęcherz neurogenny). Од вроджыня є без перервы під лікарском опіком і цілий час є регабілітуваний, зато же має великы шансы на поправу здоровля. То малий, вражливий ЛЕМКО, ищы вшытко перед ним!

Кєд хочеш, можеш помочы Павелкови, переказуючы 1% свого податку.
Nr KRS 0000050135, в рубриці Cel Szczegółowy 1% треба вписати „LEMKO

В імени родины Павелка і членів нашой редакциі дякуєме за заінтересуваня і поміч!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Paweł ma 11 lat , urodził się z przepukliną oponową i przeszedł skomplikowaną operację w 2. dobie życia. Miał bardzo dużo szczęścia, bo może chodzić, ale cierpli na szereg przypadłości związanych z zaburzeniami układu neurologicznego (nietrzymanie zwieraczy, zakotwiczenie rdzenia i pęcherz neurogenny). Od urodzenia jest pod stałą opieką lekarzy i ciągle jest rehabilitowany, gdyż ma bardzo duże szanse na poprawę zdrowia. To mały, wrażliwy LEMKO, jeszcze wszystko przed nim!

Jeżeli chcesz, możesz pomóc Pawełkowi, przekazując 1 % swojego podatku.
Nr KRS 0000050135, w rubryce „Cel Szczegółowy 1%” należy wpisać „LEMKO”

W imieniu rodziny Pawełka i członków naszej redakcji dziękujemy za zainteresowanie i pomoc!

12400471_918783358205704_6444579612191184631_n