* З гіп-гопом през жытя / Z hip-hopem przez życie*

Просиме Вас, вшыткы слухачы Радіо Лемко, на бесіду з Андрийом Дзямбом, котрому веце як 10 років гіп-гоп в кырви плыне. За тот час награл він парунадцет кружків, спілпрацюючы з вельома артистами. Певно найдут ся медже Вами и такы, што знают го з леґендарной гіпгоповой ґрупы „Братсклад„. В найближшу суботу Андрий выступит для Вас разом зо „Секцийом” на Лемківскій Ватрі в Луґах, а нич почуєте го на сцені, послухайте нашу бесіду. Авдиция в четвер (27.07) о годині 19:00, а повторіня в неділю о 21:00.

– – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy Was, drodzy słuchacze Radia Lemko, na wywiad z Andrzejem Dziambą, któremu już ponad 10 lat hip-hop płynie we krwi. Przez ten czas nagrał on kilkanaście płyt, współpracując z rozmaitymi artystami. Zapewne znajdą się między wami i tacy, co znają go z legendarnej hiphopowej grupy „Bratskład„. W najbliższą sobotę Andrzej wystąpi dla Was razem z „Sekcją” na Łemkowskiej Watrze w Ługach, ale nim usłyszycie go na scenie, posłuchajcie naszej rozmowy. Audycja w czwartek (27.07) o godzinie 19:00, a powtórka w niedzielę o 21:00.