* О мудрім чаруваню / O mądrym czarowaniu *

Каждий з нас хтіл бы знати ся на маґічній штуці, на примір створити тото і сесе, вернути або приспішыти час, замінити ся в дашто… А то не така легка справа! І што зробити, жебы одвернути чар? Штобы чарувати, треба гідні знати – повіст Вам богатыр наступной байкы в Радіо Лемко. В недільний вечер зас просиме Вас на проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. „О мудрім чаруваню” то байка з книжкы авторства Оксаны Грабан пн. „Оповіданкы бабы Теклі”. Почуете ю в неділю (27.08.) о год. 19:00. Повторіня в пришлий вікенд (2-3.09.) тіж о 19:00. Дайте ся зачарувати!

– – – – – – – – – – – –

Każdy z nas chciałby znać się na sztuce magicznej, np. stworzyć to czy tamto, cofnąć lub przyspieszyć czas, w coś się zamienić… A to nie taka prosta sprawa! I co zrobić, aby odwrócić czar? Żeby czarować, trzeba mieć wiedzę – powie Wam bohater następnej bajki w Radio Lemko. W niedzielny wieczór znów zapraszamy Was na program z cyklu Lemkoland na dobranoc. „O mądrym czarowaniu” to bajka z książki autorstwa Oksany Graban pt. „Opowieści babci Tekli”. Usłyszycie ją w niedzielę (27.08) o godz. 19:00. Powtórki w przyszły weekend (2-3.09.) również o 19:00. Dajcie się oczarować!