* Кермеш в Ліґници / Kermesz w Legnicy *

В надходячий понедільок 28.08 буде святкуваня храмового праздника Успіня Пресвятой Богородиці в грекокатолицкій парохіі в Ліґници. По богослужыню на площы при церкви буде почастунок і част артистычна, выступит медже іншыма ЛАПіТ Кычера.

27.08, 18:00 – Велика Вечырня,
28.08, 9:30 – Молебен до Пресвятой Богородиці
10:00 – Архієрейска Літургія з уділом владикы Володимира (Ющака)

– – – – – – – – – – – –

W nadchodzący poniedziałek 28.08 odbędą się obchody święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w parafii greckokatolickiej w Legnicy. Po nabożeństwach przewidziany jest poczęstunek na placu przy cerkwi oraz część artystyczna, wystąpi m.in. ŁZPiT Kyczera.

27.08, 18:00 – Wielkie Nieszpory,
28.08, 9:30 – Moleben do Przenajświętszej Bogurodzicy
10:00 – Liturgia pontyfikalna z udziałem władyki Włodzimierza (Juszczaka)

Грекокатолицка церков Успіня Пресвятой Богородиці в Ліґници
Geckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Legnicy

фот. Ярко Стремецкій / fot. Jarosław Stremecki