* Розтічкы, Розтічкы, моє рідне село! / Rozticzki, Rozticzki, moja rodzima wieś! *

Просиме Вас в подорож до неіснуючых юж Розточок. Мале село при Лабові пережыло веце, як гідны сте подумати! О нім будут оповідати пан Петро Сулич. Будут босоркы, монахыні, пригоды з часів другой сьвітовой війны, але тіж кус невеселой істориі ХХ віка.

Емісия програму в пятницю (23.03.) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy na podróż do nieistniejących Roztoczek. Mała wieś koło Łabowej przeżyła więcej, niż możecie sobie wyobrazić! O niej opowie pan Piotr Sulycz. Będą czarownice, zakonnice, przygody z czasów drugiej wojny światowej, ale również trochę niewesołej historii XX stulecia.

Emisja programu w piątek (23.03) o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 16:00.

Хлопец з Ростічок, рокы 30. ХХ віка, фот. Р. Райнфус
Chłopiec z Rosticzek (Roztoki Małej), lata 30. XX wieku, fot. R. Reinfuss