* Най тота наша Білянка ся розрастат! / Niech ta nasza Bielanka się rozrasta! *

Білянчане з далека і близка приіхали до свого рідного села. Вєдно молили ся, сьпівали, бесідували, ділили медже собом радіст, а Радіо Лемко разом з нима! Тепер і вы можете взяти участ в місцевім святі – стрічы мешканців Білянкы . Дізнате ся медже інчыма, як жыє молоде поколіня білянчан в Олаві, як давно сьпівали в гевсій церкви і што найбарже чудувало родженых на чужыні, кєд першыраз приіхали до свого села.

Премієра проґраму в середу (3.10) о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 18:00.

– – – – – – – – – – – –

Bielanczanie z daleka i całkiem bliska przyjechali do swej rodzimej wsi. Razem modlili się, śpiewali, dyskutowali, dzielili się radościami, a Radio Lemko razem z nimi! Teraz i wy macie możliwość poczuć klimat miejscowego święta – spotkania mieszkańców Bielanki . Dowiecie się m.in., jak żyje młode pokolenie bielanczan w Oławie, jak kiedyś śpiewano w tutejszej cerkwi i co najmocniej dziwiło urodzonych na wygnaniu, gdy po raz pierwszy odwiedzili swą wieś.

Premiera programu w środę (3.10) o godz 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 18:00.

Стріча білянчан, фот. Гриц Суханич
Spotkanie bielanczan, fot. Grzegorz Suchanicz