* Епіфаній Дровняк, а може Никыфор? / Epifaniusz Drowniak, a może Nikifor? *

10 жолтня 2018 то 50 річниця смерти Епіфанія Дровняка, лемківского артисты знаного по цілім сьвіті. Разом з Даріюшом Ресько, Штефаном Гладиком і Збіґнєвом Воляніном спрібуєме передставити Вам образ великого маляря, кус інчий до того, якій на штоден найдеме в книжках і інтернеті. Нашы гості задумают ся над тым, як рішыти проблем подвійного назвиска Епіфанія Дровняка, повідят, ци потрібуєме фурт реклямувати нашого маляря і символом чого є для них Епіфаній Дровняк.

Премієра проґраму в середу 10.10 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 października 2018 mija 50 lat od śmierci Epifaniusza Drowniaka, łemkowskiego artysty znanego na całym świecie. Razem z Dariuszem Reśko, Stefanem Hładykiem i Zbigniewem Wolaninem spróbujemy przedstawić Wam obraz wielkiego malarza, odmienny od tego, który jest nam na co dzień prezentowany w książkach czy internecie. Nasi goście zastanowią się, jak rozwiązać problem podwójnego nazwiska Epifaniusza Drowniaka, powiedzą, czy potrzebna jest ciągła promocja naszego malarza i czego symbolem jest dla nich Epifaniusz Drowniak.

Premiera programu w środę 10.10. o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.

Епіфаній Дровняк до другой сьвітовой війны.
Знимка зо збіркы Об’єднання Лемків.

Epifaniusz Drowniak przed II wojną światową.
Foto ze zbiorów Zjednoczenia Łemków.