Великопістна стріча з іконом ч. 2 / Wielkopostne spotkanie z ikoną cz. 2

Просиме на другу част проґраму о символіці ікон Великого Посту. Буде в ній бесіда о Акафістовій Суботі, Благовіщыню, Неділі св. Мариі Єгипецкій, Лазаревій Суботі, o Страстным Четверзі и Страстній Пятниці. В авдициі не будеме бесідувати лем о іконах, бо жебы добрі іх зрозуміти, потрібуєме знати історичний и суспільний контекст декотрых подій з початків нашой еры. Зато Петро Вірхняньскій оповідят тіж о такых выдарінях як оборона Царгoрoду перед Арабами (бо товды народил ся Акафіст), буде тіж о „Неопалимі Купині” и о жытю поєдных святых.

Емісия проґраму в середу 24.04 о год. 20:00. Повторіня в четвер і пятницю о год. 21:30.

– – – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na drugą część programu o symbolice ikon Wielkiego Postu. Omówione zostaną: Аkatystowa Sobota, Zwiastowanie (7 kwietnia), piąta niedziela Wielkiego Postu (Niedziela św. Маrii Egipcjanki), Sobota Lazarza (sobota poprzedzająca Niedzielę Palmową), Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Audycja nie jest poświęcona wyłącznie ikonom, ponieważ by je zrozumieć, potrzebna jest znajomość historycznego i społecznego kontekstu niektórych wydarzeń początków naszej ery. Dlatego Piotr Wirchniański przypomni nam żywoty wybranych świętych oraz wydarzeń historycznych, takich jak oblężenie Konstantynopola przez Arabów (wówczas narodził się Akatyst), będzie też mowa o „Neopałymој Кupyni”.

Emisja programu w środę 24.04 o godz. 20:00. Powtórki w czwartek i piątek o godz. 21:30.