Не городме ся / Nie odgradzajmy się

Тот заклик годен быти головник мотивом тогорічного свята „Од Русаль до Яна” в Зиндранові. Орґанізаторы стояли о тото, жебы поставлены плоты розобрати, а і новых не ставляти. На святі чути было лемківску, украіньску, польску чи цианьску сьпіванку, а в сельскім домі мож было дознати ся неєдно о Лемках. І Вы приймийте наше запрошыня – послухайте нашу реляцию і будте гістми на зиндранівскых «Русалях»!

Емісия проґраму в пятницю 30.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

To hasło powinno stać się lejtmotywem tegorocznego święta „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej. Organizatorzy postarali się, żeby stojące płoty rozebrać oraz nie stawiać nowych. Na święcie można było usłyszeć łemkowską, ukraińską, polską czy cygańską muzykę, a w wiejskim domu kultury można było dowiedzieć się niejednego o Łemkach. Wy również przyjmijcie nasze zaproszenie – posłuchajcie relacji i bądźcie gośćmi zyndranowskich „Rusal”!

Emisja w piątek 30.08 o godz.20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

Ансамбль Пісьні і Танця „Ослав’яни”, фот. Lemko TV
Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”, fot. Lemko TV