Як приближыти лемківску культуру? / Jak przybliżyć kulturę łemkowską?

Лемковина і Лемкы не од гнеска цєкавлят бадачів. Барз тішыт, же і тепер вказує ся занимаючом темом для бадавчых осередків. Студенты Європейской комунікациі Університету Адама Міцкєвича поіхали на тыжден в нашы рідны Бескіды. Проєкт „Приближыня. Лемковина на краях культур”, зорґанізуваний през дра Ігоря Ксенича, мал запрезентувати ім Лемковину, Лемків, іх минуле і теперішнє жытя – памяткы лемківской культуры, локальных активістів, лемківскы орґанізациі, артистів і духовных. Підсумуваньом того выізду была знимкова выстава і фільмовий репортаж, зрыхтуваний през самых участників проєкту. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, взяла участ в стрічы в університеті, што підсумувала проєкт „Приближыня”, в часі котрой разом з др Ігорьом Ксеничом бесідували о теперішній ситуациі Лемків в Польщы. В Радіо Лемко будете могли почути реляцию з той подіі.

Емісия проґраму в понедільок 26.08 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Łemkowszczyzna i Łemkowie nie od dziś interesują badaczy. Niezwykle cieszy fakt, że i teraz okazują się interesującym tematem dla ośrodków badawczych. Studenci Komunikacji europejskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza pojechali na tydzień w nasze rodzime Beskidy. Projekt „Przybliżenia. Łemkowszczyzna na styku kultur”, zorganizowany przez dra Igora Ksenicza, miał na celu zaprezentowanie im Łemkowszczyzny, Łemków, ich minionego i obecnego życia – pamiątki łemkowskiej kultury, lokalnych aktywistów, łemkowskie organizacje, artystów i duchownych. Podsumowaniem tego wyjazdu była wystawa fotografii i reportaż filmowy przygotowany przez samych uczestników projektu. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, wzięła udział w spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego wspólnie z dr Igorem Kseniczem rozmawiali o współczesnej sytuacji Łemków w Polsce. W Radio Lemko będziecie mogli usłyszeć relację z tego wydarzenia.

Emisja programu w poniedziałek 26.08 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o 14:00.


др Ігор Ксенич і Оксана Грабан-Ліхтаньска / dr Igor Ksenicz i Oksana Graban-Lichtańska