Гей, як в корчмі гудакы заграют / Hej, jak w karczmie muzykanci zagrają

Веце як 20 років зберают традицийны сьпіванкы словяньскых народів і выносят іх на велькы сцены, а своє почесне місце в іх репертуарі має лемківска сьпівнка. Капеля Древутня з Любліна то фолькова ґрупа, котру барз добрі знаме і любиме, а іх музика з шырокым інструментаріюм до гнеска нас радує. Як сами повідают члены ансамблю, хоц не мают лемківского коріня, захопили ся нашом культуром в часі вандрівок бескідскым путьом і захотіли привернути до жытя тоты забыты стары пісні, што давно несли ся по тых горах, сьпівали ся по весілях, на вечырках, при роботі або в теплі ватры. В проґрамі Радіо Лемко почуєте бесіду з Капельом Древутньом, дознате ся, як то было по іншы рокы, тай што гудакам тепер в душы грат.

Премієра авдициі в понедільок 23.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Ponad 20 lat zbierają tradycyjne pieśni narodów słowiańskich i wynoszą je na wielkie sceny, a swoje wyjątkowe miejsce w ich repertuarze ma pieśń łemkowska. Kapela Drewutnia z Lublina to grupa folkowa, którą bardzo dobrze znamy i lubimy, a ich muzyka z szerokim instrumentarium do dziś nas cieszy. Jak sami mówią członkowie zespołu, choć nie mają łemkowskich korzeni, zachwycili się naszą łemkowską podczas pieszych wędrówek beskidzkim szlakiem i zapragnęli przywrócić do życia te zapomniane pieśni, które kiedyś niosły się po tych górach, śpiewano je po weselach, na weczyrkach, przy pracy bądź w cieple ogniska. W programie Radio Lemko usłyszycie wywiad z Kapelą Drewutnią, dowiecie się, jak to było w ubiegłych latach i co teraz muzykom w duszy gra.

Premiera audycji w poniedziałek 23.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.