Полетіл він на край сьвіта / Poleciał na kraniec świata

В редакциі Радіо Лемко фурт задумуєме ся, кого можеме запросити до проґраму, штобы оповіл Вам о своій пасиі ци роботі. А чи праця може быти єднако улюбленым на сьвіті занятьом? Наш гіст повідат, же кєд робиш тото, што любиш, не будеш в роботі ани єден ден. В його припадку треба любити літаня! Ярослав Ленько є професийональным пільотом в летничых лениях, літат так курсами пасажырскыма, як і товаровыма. Хоц іщы всяди не літал, не значыт, же даколи дальше го не понесе, прото же ограничают го лем технічны можливости аеропляну. Пару років до заду ани не думал, што його жытя може ся чысто змінити, а екран компутера замінит на вікно кокпіту і буде позерал на сьвіт з іншой перспективы. В проґрамі Радіо Лемко почуєте не лем о сполненых мріях, але познате тайна летництва. Може то занятя для дакого з Вас? Кєд боіш ся літаня, наш гіст доведе, што не такє тото страшне як нам ся видит. Послухайте, а мы забереме Вас выжше хмар!

Премієра авдициі в пятницю 27.12 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 16:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

W redakcji Radio Lemko bezustannie zastanawiamy się, kogo możemy zaprosić do programu, aby opowiedział Wam o swojej pasji czy pracy. A czy zawód może być jednocześnie ulubionym zajęciem na świecie? Nasz gość mówi, że jeśli robisz to, co lubisz, nie będziesz pracować ani jednego dnia. W jego przypadkiem trzeba lubić latanie! Jarosław Łeńko jest zawodowym pilotem w liniach lotniczych, lata zarówno kursami pasażerskimi, jak i towarowymi. Choć jeszcze nie latał wszędzie, nie oznacza to, że kiedyś nie poniesie go dalej, gdyż ograniczają go jedynie możliwości techniczne samolotu. Kilka lat temu nawet nie przypuszczał, że jego życie może się całkowicie zmienić, a ekran komputera zamieni na okno kokpitu i będzie spoglądał na świat z innej perspektywy. W programie Radio Lemko usłyszycie nie tylko o spełnionych marzeniach, ale też poznacie tajniki lotnictwa. Być może to zajęcie dla kogoś z Was? Jeśli boisz się latania, nasz gość udowodni, że nie jest to takie straszne jak nam się wydaje. Posłuchajcie, a my zabierzemy Was ponad chmury!

Premiera audycji w piątek 27.12 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 16:00.


Ярослав Ленько / Jarosław Łeńko