На білых верхах Лемковины / Na białych grzbietach Łemkowszczyzny

Образ єст мовчазном поезийом, а поезия – бесідуючым образом
/Сімонідес з Кеос/

Идучы за Сімонідесом з Кеос треба повісти, же Володислав Грабан то не лем знаменитий представитель и будитель лемківской літературы, але и, а радше передовшыткым, маляр о необмеженым таланті, котрий з парох слів годен творити образы. Іх головным ліричным геройом єст Лемковина, Володислав Грабан вказує нам єй красу, помагат нам єй чути серцьом и познавати умом. Йoго поезия переповнена єст емоциями, стрічают ся в ній: радіст и туга, жаль и безграничне захопліня. В авдициі почуєме вершы Володислава Грабана, посмотриме на Лемковину очами поеты. Юж о хвилю стрінеме ся з його поетицкыма імпресиями, але тіж и з подіями з його жытя, котры творили поету-маляря, артисту.

На премієровий проґрам просиме Вас в середу 1.01 о год. 20:00. Авдицию мож буде послухати зас в суботу і неділю о год. о 14:00.

– – – – – – – – – – – –

Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem
/Symonides z Keos/

Podążając za Symonidesem z Keos należałoby stwierdzić, że Władysław Graban jest nie tylko wybitnym przedstawicielem i krzewicielem łemkowskiej literatury, ale także, a raczej przede wszystkim, malarzem o niezwykłym talencie, który z kilku zaledwie słów tworzy wspaniałe obrazy. Ich głównym bohaterem jest oczywiście Łemkowyna. Władysław Graban ukazuje nam jej piękno i na niej skupia naszą wyobraźnię i zmysły. Jego poezja przepełniona jest emocjami, spotykają się w niej radość, tęsknota, żal i uwielbienie. W audycji usłyszymy wiersze Władysława Grabana, na Łemkowynę spojrzymy oczyma poety. Już za chwilę spotkamy się z jego poetyckimi impresjami, ale również z wydarzeniami z jego życia, które ukształtowały poetę-malarza, artystę.

Na premierę programu zapraszamy w środę 01.01 o godz. 20:00. Audycję można będzie ponownie w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


Володислав Грабан / Władysław Graban