Спільне гляданя музичных «смачків» / Wspólne poszukiwania muzycznych „smaczków”

В музиці сут прихованы схематы. Часто єден акорд зробит зо сьпіванкы великій твір. До спільного гляданя тых же схематів «смачків» забрали ся члены двох груп – лемківского ансамблю «Квіточок» з Лігниці і учеників артистичной школы зо Свидника. Пан Андрий Переґрим оповіли нашому редакторови Грицкови о парудньовій візиті в Руснаків споза Бескіда і рыхтуваню концерту участників стрічы. Тепер до выслуханя бесіды і концерту просиме Вас!

На премієровий проґрам просиме в середу 26.02 о год. 20:00. Авдицию мож буде послухати зас в суботу і неділю о год. о 14:00.

– – – – – – – – – – – – – – – –

W muzyce chowają się schematy. Często jeden akord robi z piosenki wielki utwór. Wspólnych poszukiwań takich schematów „smaczków” podjęli się członkowie dwóch grup – łemkowskiego zespołu „Kwitoczok” z Legnicy i uczniów szkoły artystycznej w Svidniku na Słowacji. Pan Andrzej Peregrym opowiedział naszemu redaktorowi Hryckowi o parudniowej wizycie u Rusnaków zza południowej granicy i przygotowaniach do koncertu uczestników spotkania. Teraz do wysłuchania rozmowy i koncertu zapraszamy Was!

Na premierę programu zapraszamy w środę 26.02 o godz. 20:00. Audycję można będzie usłyszeć ponownie w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.


фот. Ваньо Рубич / fot. Jan Rubicz