Нова Вес в роках 1930-1947 / Nowa Wieś w latach 1930-1947

В гнешнім проґрамі перенесеме ся 10 кільометрів на пілнічний захід од Криниці, до села, котре зове ся Нова Вес. Не годен бы было одтворити образу села, кєбы не записы поданы през старше поколіня Лемків. Вдякы споминам Емілияна Стремецкого і даных з кныжкы Адама Барны і Федора Ґоча «Лемкы в борбі за свою і не свою свободу» приближыме Вам історию села з часів перед війном аж до выселіня. Дознате ся, хто в селі гандлювал, де стояла місцьова продайня, якы часописы мож было прочытати в новівсяньскых чытальнях і дуже, дуже веце. Дайте ся понести на давну Лемковину, до селечка Нова Вес.

Премієра проґраму 9 вересня о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (12-13.09) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – –

W dzisiejszym programie przeniesiemy się 10 kilometrów na północny zachód od Krynicy-Zdroju, do miejscowości Nowa Wieś. Nie sposób byłoby odtworzyć obraz wsi, jeśli nie zapisy przekazane przez starsze pokolenie Łemków. Dzięki wspomnieniom Emiliana Stremeckiego i danych z książki Adama Barny i Teodora Gocza „Lemky v borbi za svoju i ne svoju svobodu” przybliżymy Wam historię wsi z czasów przed wojną aż do wysiedlenia. Z programu dowiecie się, kto prowadził handel, gdzie stał miejscowy sklep, jakie czasopisma można było przeczytać w tamtejszych czytelniach i wiele, wiele więcej. Dajcie się ponieść na dawną Łemkowszczyznę, do sioła Nowa Wieś.

Premiera programu 9 września o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (12-13.09) o godz. 14:00.


Хыжа родины Стремецкых / Dom rodziny Stremeckich