Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc

Просиме нашых наймолодшых слухачів до байковой краіны, на проґрам з циклю Лемколянд на добраніч. Почуєте дві байочкы зо збіркы „Як липняне сонце до міха імали”. Будут то оповісткы о дівчатках, котрых мудріст, щыріст і робітніст сут нагороджены і ведут до прекрасной пригоды. Прирыхтуйте ся на вечер полний несподіванок і чародійскых чудів, прото же в байках вшытко можливе!

Премієра проґраму в середу 16 вересня о год. 19:00, повторіня в суботу і неділю (19-20.09) тіж о год. 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – –

Zapraszamy naszych najmłodszych słuchaczy do bajkowej krainy, na program z cyklu Lemkoland na dobranoc. Usłyszycie dwie bajki ze zbioru „Jak lypniane sonce do micha imaly”. Będą to opowieści o dziewczynkach, których mądrość, szczerość i pracowitość zostają nagrodzone i wiodą do wspaniałej przygody. Przygotujcie się na wieczór pełen niespodzianek i czarodziejskich cudów, bo przecież w bajkach wszystko jest możliwe!

Premiera programu w środę 16 września o godz. 19:00, powtórki w sobotę i niedzielę (19-20.09) również o godz. 19:00.

Образок з книжкы „Як липняне сонце до міха імали” (выд. ЛАПіТ Кычера)
Ilustracja z książki „Jak lypniane sonce do micha imaly” (wyd. ŁZPiT Kyczera)