Kультуровий шок – нетиповы звыкы в чуджыні / Kulturowy szok – nietypowe zwyczaje zagranicą

Сезон урльоповий ся зачал, певно дуже з Вас уж заплянувало свій выізд на літній одпочынок, декотры може аж тепер ся берут за плянуваня. Радіо Лемко має пропозицию для єдных і другых, треба лем уважні выслухати проґрам, котрий зрыхтувал для Ваc Данько Горощак. Тым разом буде оповідал о ріжницях медже культурами, на якы мож натрафити, кєд ся вандрує по сьвіті. Добрі знати, што ліпше не вказувати Анґликам або Французам, а як кланяти ся Японцям. Чым можеме заслужыти на пошану, а што може нас довести до біды ци незрозуміліня. Отворме ся на іншых, будме сьвідомыма гістми в чуджых странах і познайме ліпше тых, котры будут нас гостити.

Премієра проґраму в середу 07.07.2021 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю 26-27.06 о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –
Sezon urlopowy się zaczął, pewnie wielu z Was już zaplanowało swój letni wypoczynek, może niektórzy dopiero się biorą za planowanie. Radio Lemko ma propozycję dla jednych i drugich, trzeba tylko uważnie wysłuchać programu, który przygotował dla Was Dańko Horoszczak. Tym razem będzie opowiadał o różnicach między kulturami, na jakie można natrafić w czasie podróży po świecie. Dobrze jest wiedzieć, czego nie pokazywać Anglikom albo Francuzom, a jak się kłaniać Japończykom. Czym możemy zasłużyć sobie na szacunek, a co może doprowadzić do kłopotów czy nieporozumień. Otwórzmy się na innych, bądźmy świadomymi gośćmi w obcych stronach i poznajmy lepiej tych, którzy będą nas gościć.

Premiera programu w środę 07.07.2021 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę 26-27.06. o godz. 14:00.