Што ся водит на фармі Джонса? / Co się wyprawia w folwarku Jonesa?

Щыро просиме на дальшу част слуховиска „Зьвіряча фарма”. Оповіст иде до переду, подіі густіют, але хто достане власт и буде володіти на фармі? Праві тото дознаме ся в тім проґрамі. Пришол ряд на чевертий и пятий розділ книжкы Джорджа Орвела, зобраной въєдно з инчыма лемківскыма прекладами сьвітовой літературы до сериі Ґолем, котру задумал и фурт творит Петро Криницкій, а выдає Стоваришыня Лемко Тавер. Припоминаме, же кєд сте попередні части слуховиска не чули, можете зазріти до складу авдиций на нашій страні: http://www.radio-lemko.pl/archive/.

Премієра проґраму в четвер 24 марця о 20:00 годині. Повторіня в суботу и неділю (26 и 27 марця) о 14:00 ґодині.

– – – – – – – – – – – – –

Serdecznie zapraszamy na kolejną część słuchowiska „Folwark zwierzęcy”. Fabuła postępuje, akcja się rozwija, ale kto sięgnie po władzę i będzie rządził na farmie? Właśnie tego się dowiemy w najbliższym programie. Nadeszła kolej na czwarty i piąty rozdział książki George’a Orwella, składającej się razem z innymi łemkowskimi tłumaczeniami światowej literatury na serię Golem, którą wymyślił i wciąż tworzy Piotr Krynicki, a wydaje Stowarzyszenie Lemko Tower. Przypominamy, że jeśli nie słyszeliście poprzednich części słuchowiska, możecie zajrzeć do naszego archiwum: http://www.radio-lemko.pl/archive/?lang=pol.

Premiera programu w czwartek 24 marca o godzinie 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (26 i 27 marca) o godzinie 14:00.