75 років в єдній книжці / 75 lat w jednej książce

Нова книжка Івана Чіжмаря, юж десята в ряді іх цінных авторскых публикаций, зъявила ся на початку мая 2022 рока. „Народны співанкы Русинів, котры єм позберав, грав і співав” то правдиве „опус маґнум”, книжка, котра містит в собі 75 років етноґрафічной і етномузикольоґічной праці автора. Адже треба Вам знати, же Іван Чіжмар то не обычний чловек, але єден з найбарже прислуженых, што од долгых років діют для русиньской культуры і громады. На 744 странах публикациі годен найти соткы пісень, фотографій і нот. На торжественных хрестинах новой книжкы был і наш редактор Гриц Суханич. В проґрамі почуєте урывкы з концерту і бесіду з автором о плоді іх долголітньой праці.

Премієра проґраму в середу 1.06.2022 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (4-5.06) о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – –

Nowa książka Ivana Čižmara, już dziesiąta w szeregu jego cennych autorskich publikacji, zjawiła się na początku maja 2022 roku. „Ludowe pieśni Rusinów, które zebrałem, grałem i śpiewałem” to swoiste „opus magnum”, książka, która mieści w sobie 75 lat etnograficznych i etnomuzykologicznych badań autora. Musicie bowiem wiedzieć, że Ivan Čižmar to człowiek nadzwyczajny, jeden z najbardziej zasłużonych, działających od wielu lat dla rusińskiej kultury i społeczności. Na 744 stronach publikacji można znaleźć setki pieśni, fotografii i nutowych zapisów. Na uroczystym chrzcie książki gościł również nasz redaktor Grzegorz Suchanicz. W programie usłyszycie fragmenty koncertu i wywiad z autorem o owocach jego wieloletniej pracy.

Premiera programu w środę 1.06.2022 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (4-5.06) o godz. 14:00.


Іван Чіжмар і його гості на премієрі книжкы / Ivan Čižmar i jego goście na premierze książki