Лемківскє літо в Чмельові / Łemkowskie lato w Trzmielowe

На початку вересня маме іщы нагоду почути кус вакацийной атмосферы, адже годны будеме ся зыйти в Чмельові на Нижнім Шлеску, де Православна Парохія св. Тройці в Любіні орґанізує Лемківскє Літо. В проґрамі сут концерты, выступы, варштаты і конкурсы для діти, спортовы змаганя, ватра і лемківска кухня. В імени ґаздів щыро просиме 3 вересня 2022 в год. 14:00-22:00.
– – – – – – – – – – –
Na początku września mamy wciąż okazję zaznać jeszcze nieco wakacyjnej atmosfery, gdyż możemy spotkać się w Trzmielowie na Dolnym Śląsku, gdzie Prawosławna Parafia Świętej Trójcy w Lubinie organizuje Łemkowskie Lato. W programie przewidziane są koncerty, występy, warsztaty i konkursy dziecięce, zmagania sportowe, ognisko oraz łemkowska kuchnia. W imieniu gospodarzy serdecznie zapraszamy 3 września 2022 w godz. 14:00-22:00.