* Лемківска Ватра на Чужыні * Łemkowska Watra na Obczyźnie *

watra
Юж в тоту пятницю Лемкы зіхают ся до Михалова, штобы 34. раз розпалити там ватру.
Щыро заохочуєме і запрашаме взяти участ!
Детальний програм найдете гев: http://www.watramichalow.pl/lem/
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Już w ten piątek Łemkowie zjadą się do Michałowa, żeby po raz 34. rozpalić tam watrę.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału!
Szczegółowy program znajdziecie tutaj: http://www.watramichalow.pl