* Вчера в Лігниці прощали выняткового Лемка i гудака Петра Гойняка * Wczoraj w Legnicy pożegnano wyjątkowego Łemka i muzykanta Piotra Hojniaka *

ВІЧНАЯ ПАМЯT

cerkiew

http://cerkiew.net.pl/Wiadomosci/wiadomoscjedna.php?polaczenie=wiad_1431547015&cerkiew=cerkiew