На горбах Кавказу / Na wzgórzach Kaukazu

Тым проґрамом забереме Вас на горбы Кавказу і не лем, бо разом з нашым редактором Даньком Горощаком будеме вандрувати по цілій Ґрузиі. Начнеме од столиці того прекрасного краю – Тбілісі – потім одвидиме Кахетію, Кавказ, Удабно, Уплісціхе і інчы єднако гарды реґіоны краіны святых Ніны і Юрія. Почуєте ґрузиньску музику і довідате ся, што найліпше зісти, што выпити, а од чого болит голова. Маме надію, же од Даньковых оповісти приде Вам дяка на подорож до нашых гостинных братів Ґрузинів.

Премієру проґраму мож буде послухати в середу 15 липця о год. 20:00., а повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

– – – – – – – – – – – – – –

Tym programem zabierzemy Was na wzgórza Kaukazu i nie tylko, bo razem z naszym redaktorem Danielem Horoszczakiem będziemy wędrować po całej Gruzji. Zaczniemy od stolicy, tego przepięknego kraju – Tbilisi – potem odwiedzimy Kachetię, Kaukaz, Udabno, Upliscyche i inne przepiękne regiony kraju świętych Niny i Jerzego. Usłyszycie gruzińską muzykę i dowiecie się, co najlepiej zjeść, co wypić, a od czego boli głowa. Mamy nadzieję, że za sprawą opowieści Daniela nabierzecie ochoty na podróż do naszych gościnnych braci Gruzinów.

Premierowy program będzie można posłuchać w środę 15 lipca o godzinie 20:00., a powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.

знимкы Данько Горощак / zdjęcia Daniel Horoszczak