* Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim *

Obrazek

W dniu 28.06.2014 r. (sobota) zapraszamy do ZDYNI
na promocję szlaku połączoną z otwarciem wystawy fotografii pt.

KAPLICZKI. LUDOWA SZTUKA SAKRALNA BESKIDU NISKIEGO
autorstwa Roberta Huka

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW OD GODZINY 9.00
OBIEKT ŁEMKOWSKIEJ WATRY W ZDYNI

Wstęp wolny

Program spotkania – godz. 10.00
1. Przywitanie gości – Stefan Hładyk
2. Prezentacja projektu „Szlak pielgrzymkowy na pograniczu polsko-słowackim” – Elżbieta Wansacz
3. Otwarcie wystawy fotografii „Kapliczki. Ludowa sztuka sakralna Beskidu Niskiego”, autorstwa Roberta Huka – słowo autora
4. Omówienie wybranych miejsc kultu pielgrzymkowego na szlaku i ich znaczenie dla społeczności lokalnej
5. Prezentacja multimedialna – współpraca na pograniczu polsko-słowackim
6. Lunch
7. Wolne spędzanie czasu, zwiedzanie obiektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Purojekt spolufinancovany Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štástneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013.