* Ой, хто, хто Миколая любит * Oj, chto, chto Mykołaja lubyt *

Гнеска святкуєме праздник Святого Миколая Чудотворця. Припамятайте собі пісню, котру напевно співали сте, кєд сте были дітми :)

Ой, хто, хто Миколая любит,
Ой, хто, хто Миколаю служыт,
Тому святий Миколай,
На всякій час помагай, Миколаю!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,
На поміч його призиває,
Тот все з горя вийде ціло,
Охоронит душу, тіло, Миколаю!

Ой, хто, хто спішит в Твоі двори,
Того Ти на земли і в мори
Все хорониш од напасти,
Не даш йому в гріхы впасти,Миколаю!

Миколай, моли ся за нами,
Благаме Тебе зо слезами.
Ми Тя будем выхваляти,
Імя Твоє величати
На віки.

Продолжайме діло Святого Миколая! Прилучте ся до нашой святочной акциі Благодарна лемківска пачка. Разом поможеме лемківскым родинам :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dziś obchodzimy dzień Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Przypomnijcie sobie pieśń, którą z pewnością śpiewaliście, będąc dziećmi :)

Oj, chto, chto, Mykołaja lubyt,
Oj, chto, chto, Mykołaju służyt,
Tomu światyj Mykołaj
Na wsiakij czas pomahaj, Mykołaju!

Oj, chto, chto, k niomu prybihaje,
Na pomicz joho pryzywaje,
Tot wse z horia wyjde ciło,
Ochoronyt  duszu, tiło, Mykołaju!

Oj, chto, chto, spiszyt w Twoi dwory,
Toho Ty na zemly i w mory
Wse choronysz od napasty
Ne dasz jomu w hrichy wpasty, Mykołaju!

Mykołaju, moly sia za namy,
Błahame Tebe zo slezamy.
My Tia budem wychwalaty,
Imia Twoje welyczaty na wiky.

Kontynuujmy dzieło Świętego Mikołaja! Przyłączcie się do naszej świątecznej akcji Szlachetna łemkowska paczka. Razem pomożemy łemkowskim rodzinom :)

mykolaj zilinko 6

Автор іконы Св. Миколая: Роман Зілінко
Autor ikony Św. Mikołaja: Roman Zilinko