*Як Лемкы велию варили* *Jak Łemkowie wieczerzę warzyli *

Хто дicтає цукеркы, а хто помараньчa ? В кого сьпівают коляды ? А хто лежыт на пупку ? О своiх сьвяточных звычаях оповiдают Лемкы з Пшемкова і не лем. Запрашаме на I i  II част святочного програму в Радiо-Лемко !

Просиме в Велию (середа), на І част о год. 14.00, а на ІІ част о год. 15.00
Повторіня І і ІІ части в неділу о год. 19.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kto dostaje cukierki, a kto pomarańcze ? U kogo śpiewa się kolędy ? A kto obraca się na pępku? O swoich świątecznych zwyczajach opowiadają Łemkowie z Przemkowa i nie tylko. Zapraszamy na І і II część świątecznego programu w Radio-Lemko!

Zapraszamy w Wigilię (środa), na 1 część o godz. 14.00, a na II część o godzinie 15.00.

Powtórka I i II części w niedzielę o godzinie 19.00

big_konkurs_7si00