* „Благодарна лемківска пачка зобрала” 11475 зл! * Szlachetna łemkowska paczka zebrała” 11475 zł! *

Дорогенькы, сами сме не ждали на таку радісну несподіванку :) Красьні дякуєме за вшыткы дары од Вас!!! То чудове, як Лемкы знают ся зєднати в такій справі <3
Вдякы Вам повело ся зобрати ищы веце як в попередніх роках. Даст тото можливіст помочы Лемкам в потребі – старшым, самітным, хворым, неполносправным і родинам з дітми.
Наша акция ся не кінчыт тым підсумуваньом, будеме публікувати знимкы дарунків, якы уж на свята трафлят до потрібуючых :) Ждыйте результатів нашого спільного діла!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Kochani, sami nie oczekiwaliśmy takiej radosnej niespodzianki :) Pięknie dziękujemy za wszystkie dary od Was!!! To wspaniałe, jak Łemkowie potrafią się zjednoczyć w takiej sprawie <3
Dzięki Wam udało się zebrać jeszcze więcej niż w ubiegłych latach. Da to możliwość pomocy Łemkom w potrzebie – starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym i rodzinom z dziećmi.
Nasza akcja nie kończy się tym podsumowaniem, będziemy publikować zdjęcia darów, które już na święta trafią do potrzebujących :) Czekajcie na więcej efektów naszego wspólnego dzieła!

serce

„Благодарну лемківску пачку” всперли:
1. Магдалена Шышко-Грабан
2. Маріюш Габура
3. Артур Грабан
4. Матвій Воргач
5. Петро Чухта
6. Данько Орест Ніконьчук
7. Ігор Дудра
8. Петро Гербут
9. Павло Ґамбаль
10. Славомир Прибытень
11. Петро Левкович
12. Варвара Мирослава Галіновска
13. Андрий Груша
14. Наталія Грабан
15. Арлета Когут
16. Дария Брода
17. Петро Филяк
18. Анна Ґреґор
19. Роксана Брода
20. Петро Бубернак
21. Міхаліна Ґрунд
22. Беата Орловска
23. Богдан Пецушок
24. Оксана Грабан
25. Лідія Боґуміла Феленчак
26. Анна Кайфаш
27.родина Шкарупскых
28. Йоанна Ропицка
29. Демко Лукаш Хомяк
30. Михал Марек Феленчак
31. Люба і Роман Прибыло
32. Юстина Феленчак
33. Маріта Кєц
34. Катрена Тохановска
35. Ян Ґруша
36. Ірина Моспан
37. Олена Грабан
38. Анна Варян
39. Ева Бортняк
40. Наталія Гладик
41. Роксана Тырлич
42. Ярослав Ленько
43. Матвій Бреян
44. Каміля Троханівска
45. Об’єднання Лемків
46. Юрко Кєц
47. Адріянна Цьолка
48. A. Ж.
49. Богдан Перегрим
50. Еміль Вітяк
51. Ян Андрий Феленчак
52. Наталія Шмайда
53.Томаш Качор
54.Наталія Чыркєвіч
55. Наталія Ющак
56. Ольга Владика
57. Данько Кобан
58. Матвій Вусати
59. Марія Сьверчиньска
60. Югаска Сьпяк
61. Юлия Барна
62. Андрий Прибило
63. Магдалена Пелехач
64. Анонімова вплата
65. Сильвя Красіньска
66. Магдалена Скальска
67. Дорота Сьпяк
68. Анна Гавран
69. Анна Ґеля
70. Галина Моспан
71. Ярослав Барна
72. Миколай Кішкіель
73. Єва Сьпівак
74. Юлия Бура
75. Павлина Вітяк
76. Андрий Наґрант
77. Олена Герейчак
78. Ярослав Пласконь
79. Александра Шмайда
80. Юрій Зайончковскій
82. Ірена Криницка
83. Богдан Колодзіей
84. Ольга Чырняньска
85. Ярослав Присташ
86. Ірена Подківка
87. Ян Вітко
88. Ярослав Мерена
89. PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
90. STĘŻYCA KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNY
91. Богдан Ґоч
92. Марія Сивец
93. Малґожата Сивец
94. Мелянія Симочко
95. Томаш Сивец
96. Боґуміла Гойняк
97. Аліна Гойняк
98. Михал Гойняк
99. Єва i Рышард Мітренґа
100. Ігор Гербут
101. Павел Ющык Позьжадло
102. Григорій Сташак
103. Анна Суховацка
104. Марек Тутко
105. Лемколянд
106. Андрий Колодійчык
107. Марек Потоцкій
108. Гелена Міхальчык
109. Евґеній i Вікторія Сивец
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Dotychczas „Szlachetną łemkowską paczkę” wsparli:
1. Magdalena Szyszko-Graban
2. Mariusz Habura
3. Artur Graban
4. Mateusz Worchacz
5. Piotr Czuchta
6. Daniel Orest Nikończuk
7. Igor Dudra
8. Piotr Herbut
9. Paweł Gambal
10. Sławomir Przybycień
11. Piotr Lewkowicz
12. Barbara Mirosława Halinowska
13. Andrzej Grusza
14. Natalia Graban
15. Arleta Kogut
16. Daria Broda
17. Piotr Fylak
18. Anna Gregor
19. Roksana Broda
20. Piotr Bubernak
21. Michalina Grund
22. Beata Orłowska
23. Bohdan Pecuszok
24. Oksana Graban
25. Lidia Bogumiła Felenczak
26. Anna Kajfasz
27. rodzina Szkarupskich
28. Joanna Ropicka
29. Damian Łukasz Chomiak
30. Michał Marek Felenczak
31. Luba i Roman Prybyło
32. Justyna Felenczak
33. Marita Kiec
34. Katarzyna Trochanowska
35. Jan Grusza
36. Irena Mospan
37. Olena Graban
38. Anna Warian
39. Ewa Bortniak
40. Natalia Hładyk
41. Roksana Tyrlicz
42. Jarosław Łeńko
43. Mateusz Brejan
44. Kamila Trochanowska
45. Zjednoczenie Łemków
46. Jerzy Kiec
47. Adriana Ciołka
48. A. Ż.
49. Natalia Juszczak
50. Bogan Peregrym
51. Emil Witiak
52. Jan Andrzej Felenczak
53. Natalia Szmajda
54. Tomasz Kaczor
55. Natalia Czyrkiewicz
56. Olga Władyka
57. Daniel Koban
58. Mateusz Wusaty
59. Maria Świerczyńska
60. Joanna Śpiak
61. Julia Barna
62. Andryj Prybyło
63. Magdalena Pelechacz
64. Anonimowa wpłata
65. Sylwia Krasińska
66. Magdalena Skalska
67. Dorota Śpiak
68. Anna Hawran
69. Janina Gela
70. Halina Mospan
71. Jarosław Barna
72. Mikołaj Kiszkiel
73. Ewa Śpiwak
74. Julia Bura
75. Paulina Witiak
76. Andrzej Nagrant
77. Olena Herejczak
78. Jarosław Płaskoń
79. Aleksandra Szmajda
80. Justyna Rotko
81. Jerzy Zajączkowski
82. Irena Krynicka
83. Bogdan Kołodziej
84. Olga Czyrniańska
85. Jarosław Prystasz
86. Irena Podkówka
87. Jan Witko
88. Merena Jarosław
89. PC SOFT SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
90. STĘŻYCA KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNY
91. Bohdan Gocz
92. Maria Siwiec
93. Małgorzata Siwiec
94. Melania Symoczko
95. Tomasz Siwiec
96. Bogumiła Hojniak
97. Alina Hojniak
98. Michał Hojniak
99. Ewa i Ryszard Mitręga
100. Igor Herbut
101. Paweł Juszczyk Poźrzadło
102. Grzegorz Staszak
103. Anna Suchowacka
104. Marek Tutko
105. Lemkoland
106. Andrzej Kołodziejczyk
107. Marek Potocki
108. Helena Michalczyk

109. Eugeniusz i Wiktoria Sywiec

Дякуєме! / Dziękujemy!