* Коміксово * Komiksowo *

portorinia

Пу і Пацятко уж знают ;) А Ты памяташ? :)
Puchatek i Prosiaczek już wiedzą ;) A Ty pamiętasz? :)

Слуховиско „Віні Пу” в кажду пятницю і неділю о год. 19.00.
Słuchowisko „Wini Pu” w każdy piątek i niedzielę o godz. 19.00.

====== > www.radio-lemko.pl