* Zabawa w Przemkowie / Забава в Пшемкові *

Маме для Вас пропозицию на гуляня і співаня :-)
Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові
зас організує забаву!
Приходте! Забава буде 12 листопада 2016 р.
в Пшемківскым Осередку Культуры.
Дрібниці найдете на сторінці выдаріня.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Mamy dla Was propozycję na tańce i śpiewy :-)
Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie
znów organizuje zabawę!
Przychodźcie! Zabawa odbędzie się 12 listopada 2016 r.
w Przemkowskim Ośrodku Kultury.
Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.

ВЕЦЕ ГЕВ / WIĘCEJ TUTAJ

zabavalalala