* Лемківскы каменяре / Łemkowscy kamieniarze *

Што знате о каменярях? Перше што приходит на думку – БОРТНЕ – найславнійший осередок лемківского каменярства. Треба Вам знати, же традиция того ремесла не заперат ся лем на тым селі, але сігат там, де было гідні суровця до праці. Якій камін был найліпший? Як выглядал процес його выбераня і обробкы? Што до праці потрібувал майстер-артиста? І на што Лемкы отверали каменярскы сілкы? В авдициі Оксана Грабан передставит Вам найважнійшы факты звязаны з тым ремеслом.

Просиме Вас на чергову подорож в часі! Слухайте нас в пятницю (9.12) о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (10-11.12) о год. 21:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Co wiecie o łemkowskich kamieniarzach? Pierwsze co przychodzi na myśl – BARTNE – najsławniejszy ośrodek łemkowskiego kamieniarstwa. Musicie wiedzieć, że tradycja rzemiosła nie ogranicza się do tej wsi, ale sięga tam, gdzie było sporo surowca do pracy. Jaki kamień był najlepszy? Jak wyglądał proces jego wydobycia i obróbki? Czego do pracy potrzebował majster-artysta? I po co Łemkowie zakładali spółki kamieniarzy? W audycji Oksana Graban przedstawi Wam najważniejsze fakty związane z tym rzemiosłem.

Zapraszamy Was na kolejną podróż w czasie! Słuchajcie nas w piątek (9.12) o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (10-11.12) o godz. 21:00.

kamieniarstwo-na-lemkowszczyznie

Майстерня Осифа Тарбая в Прегонині.
Warsztat Osifa Tarabaja w Przegoninie.
Джерело / Źródło: http://lemko-archive.com/