* Ци то мудре – ходити за сьпіванками? / Czy to mądre – chodzić za pieśniami? *

Декотры сьміют ся, же нашы люде дурны, бо ходят по ріжных фестівалях, штобы почути своі сьпіванкы. Ци направду мусиме быти так близко музыкы? Што примушує публіку і сьпіваків ходити од ватры до фестівалю і назад? Ци музыка може помочы найти собі пару? Одповіди найдете, слухаючы наш програм о Маковицкій Струні!
Зрыхтували зме тіж маціцькій конкурс! Прислухайте ся добрі нашій авдициі і напиште – з яком сьпіванком пан Іван Чіжмар перемогли на фестівалю Маковицка Струна в 1975 році? Пиште до нас на info@radio-lemko.pl. Першу добру одповід нагородиме цедечком з музыком Руснаків зо словацкых Карпат.

Емісия програму о год. 20.00 в пятницю 16.12, а повторіня о 21:00 в суботу і неділю 17-18.12.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Niektórzy śmieją się, że Łemkowie są głupi, bo chodzą po różnych festiwalach, by słuchać swoich pieśni. Czy naprawdę musimy być tak blisko z muzyką? Co zmusza publikę i śpiewaków do chodzenia od watry do festiwalu? Czy muzyka może pomóc w znalezieniu sobie pary? Odpowiedzi znajdziecie, słuchając naszego programu o festiwalu Makovická Struna!
Przygotowaliśmy też dla Was mały konkurs! Wsłuchajcie się dobrze i napiszcie nam – z jaką piosenką w 1975 roku zwyciężył pan Ivan Čižmár na festiwalu Makovická Struna? Piszcie do nas na info@radio-lemko.pl. Pierwszą dobrą odpowiedź nagrodzimy płytą CD z muzyką Rusnaków ze słowackich Karpat.

Emisja programu o godz. 20:00 w piątek 16.12, a powtórki o 21:00 w sobotę i niedzielę 17-18.12.

makovycka-2

фот. Іван Чіжмар / fot. Ivan Čižmár