* Лемколянд на добраніч / Lemkoland na dobranoc *

Дорогы діточкы і родиче, в середу просиме Вас на вечорну оповістку до сну. Тым разом почуєте байку Івана Головчака „Не рубай яличку”.
Істория о Васильку, котрий трапил ся, бо на свята не мал деревка…

Хочете знати, што было дальше? Слухайте Радіо Лемко в середу (28.12.) о год. 19.00, повторіня в суботу і неділю (31.12-01.01) о 18.00. Просиме не лем діти! :)

Байку мож прочытати в книжці „Як липняне сонце до міха імали”, выданій в 2001 р. през ЛАПіТ „Кычера” з Лігниці.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Drogie dzieci i rodzice, w środę zapraszamy Was na wieczorną opowiastkę do snu. Tym razem wysłuchacie bajki Iwana Hołowczaka „Ne rubaj jalyczku”. Historia o Wasylku który smucił się, bo nie miał choinki na święta…

Chcecie wiedzieć, co było dalej? Słuchajcie Radio Lemko w środę (28.12.) o godz. 19.00, powtórka w sobotę i niedzielę (31.12-01.01) o 18.00. Zapraszamy nie tylko dzieci! :)

Bajkę można przeczytać w książce „Jak lypniane sonce do micha imaly”, wydanej w 2001 r. przez ŁZPiT „Kyczera” z Legnicy.

DO FILMU_plansza1