* Лемкы в кольорі / Łemkowie w kolorze *

На знимці можете взріти жены з Боднаркы з маленьком дітином. Фото зроблене было на зламі 20/30 років без Ганса Гільденбранда, німецкого фотографа, котрий працювал для гамерицкого часопису „National Geographic”. Вдякы ньому заховали ся і кольоровы образы з Лемковины
– – – – – – – – – – – – – – – – –
Na zdjęciu możecie zobaczyć kobiety z Bednarki z małym dzieckiem. Foto zrobione zostało na przełomie lat 20/30 przez Hansa Hildenbranda, niemieckiego fotografa, który pracował dla amerykańskiego czasopisma „National Geographic”. Dzięki niemu zachowały się też kolorowe obrazy z Łemkowszczyzny

bodnarka

Photo by © Hans Hildenbrand/National Geographic Society/Corbis