* У горах Карпатах сумно дні минают / U horach Karpatach sumno dni mynajut *

Ідучы за словами „Бер внуку мікрофон в руку” просиме Вас на стрічу з історийом. В Радіо Лемко гостити будеме паню Теодозию Вахну родом з Береста. Почуєте і о веселых, і о прикрых часах на Лемковині.  Як выглядало жытя в Бересті? Як запамятали ся тяжкы часы війны і повоєнны нещестя? Ци сьпіванком можна передати травму переселіня? Одповіди глядайте в нашым програмі, разом зо сьпіванками пані Теодозиі.

Слухайте в неділю (12.02) о годині 20:00.
Повторіня тыжден пізнійше, в суботу і неділю (18-19.02) о годині 19:00.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

W myśl słów „Bierz wnuku mikrofon w rękę” zapraszamy Was na spotkanie z historią. Naszym gościem będzie pani Teodozja Wachna z Berestu. Opowieść będzie o wesołych i o przykrych czasach na Łemkowszczyźnie. Jak wyglądało życie w Bereście? Jak zostały zapamiętane ciężkie czasy wojny i powojenne nieszczęścia? Czy w pieśni można przekazać traumę wysiedlenia? Odpowiedzi znajdziecie w naszym programie, w trakcie którego pani Teodozja również zaśpiewa.

Słuchać możecie w niedzielę (12.02) o godzinie 20:00.
Powtórki tydzień później, w sobotę i niedzielę (18-19.02) o godzinie 19:00.

Berest

На знимці мешканці Береста, роки двадцеты.
Na zdjęciu mieszkańcy Berestu, lata dwudzieste.