* О церкви по лемківскы / O cerkwi po łemkowsku *

Інтернетовий порталь cerkiew.pl, посвячений справам Православной Церкви в Польщи, отворил в себе можливіст вести дискусию на створеным през себе форум. Є оно поділене на підкатегориі, серед них сут тіж языковы. Крім осіб, котры бесідуют по англицкы, білорускы, украіньскы і росийскы, подумали тіж о Лемках :) Кєд мате зьвіданя, звязаны з церковном тематыком, на котры не можете найти одповід, то є місце для Вас!

Форум для осіб бесідуючых по нашому, найдете гев: http://forum.cerkiew.pl/index.php

– – – – – – – – – – – –

Portal internetowy cerkiew.pl, poświęcony sprawom Cerkwi Prawosławnej w Polsce, otworzył u siebie możliwość prowadzenia dyskusji na stworzonym przez siebie forum. Jest ono podzielone na podkategorie, wśród nich znajdują się również językowe. Prócz osób mówiących po angielsku, białorusku, ukraińsku i rosyjsku, pomyślano również o Łemkach :) Jeśli macie pytania, związane z tematyką cerkiewną, na które nie możecie znaleźć odpowiedzi, to jest miejsce dla Was!

Forum dla osób rozmawiających „po naszomu” znajdziecie tutaj: http://forum.cerkiew.pl/index.php

forum kopia